.

ПРОИЗВОДСТВО НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ВЪЗЛИ

Енергоинвест 2005 ЕООД  произвежда  резервни части и възли за енергетиката, химическата,  добивната и хранителновкусовата промишлености  в малки и средни серии. Проектира и изработва части и възли от въглеродни, ниско легирани […]