Bъзстановяване на антикорозионно покритие на ж.р. стълбове на ел.проводи 110kV