ДРУЖЕСТВОТО

ЕНЕРГОИНВЕСТ 2005 ЕООДе основана през май 2009г. Още от самото начало неизменен принцип на работа е максимално задоволяване изискванията на клиентите.
Слоганът на ЕНЕРГОИНВЕСТ 2005 е „Най-важен за нас е Клиентът”.
Стриктното спазване на този принцип, позволи за кратка време фирмата да се наложи на пазара като качествен производител и коректен партньор, както със своите клиенти, така и с партньорите и доставчиците си.
Фирма ЕНЕРГОИНВЕСТ 2005 ЕООД е специализирана в Строително Монтажни Работи и Реконструкции.
Фирмата извършва дейности по изграждане на промишлени и инфраструктурни обекти.
ЕНЕРГОИНВЕСТ 2005 ЕООД притежава собствен автопарк, строителни инструменти.
Наличната механизация се поддържа в добро състояние и гарантира срочното и качествено изпълнение на поетите ангажименти.
В момента във фирмата работят около 25 квалифицирани работници, инженерно – технически и финансово – счетоводни специалисти. За някои специфични видове работа, неизискващи квалифицирана работна ръка, дружеството наема временно работници.