СЕРТИФИКАТИ

От 2010г. ЕНЕРГОИНВЕСТ 2005 ЕООД e член на КСБ  и е вписан в ЦПРС за изпълнение на строежи от Първа и Пета група.

  

Удостоверение за членство в КСБ:


  ЕНЕРГОИНВЕСТ 2005 ЕООД е сертифицирана по стандарти:

  • ISO 9001:2015

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

 

 

  • OHSAS 18001:2007

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА