РЕФЕРЕНЦИИ

Почистване на канавки в ЖП гара

Ремонт на баластова конструкция

Ремонт на помощни обекти

 

 

Изработка и доставка на ролконосачи

Изработка и доставка на звена

Такелажни дейности на част от 6-та писта

СМР по обновяване на помещения