ОГЪВАНЕ НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ

   Фирмата разполага с огъваща преса GBP-R 3050-175 с максимален натиск от 175 т. , извършва услуги с материал на клиента. Максималната дължина на огъване е 3000 мм. и дебелина на материала от 1,5 мм. до 8 мм. , дължина на огъване при 2000 мм. и дебелина на материала е от 8 мм. до 10 мм.

 

 

Осъществени проекти:

 

БИЛДКОМ ООДЖилищна сграда с гаражи и ограда - кв. Казански
гр. Стара Загора
БИЛДКОМ ООДЖилищна сграда с гаражи и подпорни стени - кв.Железник
гр. Стара Загора
„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАДИзпълнение на груб строеж от стоманобетон
„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД СМР по покривната конструкция на транспортьор 20 А,Б,В,Г
„ВИТО-95” ООДСМР на обект „Инженеринг за реконструкция на РСЦ Стара Загора”
„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАДКорекция на ерозирали участъци от банкети и откоси на обект:”Пътна връзка от ИОГ до гипсоотвал”
„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАДРемонт и възстановяване на мост над ЖП линия в района на Геоложка база, р-к „Трояново – 1”
Picturess 417
„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАДСМР по Пиемно здание в ЖПГара
„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАДРемонт на баластова конструкция на железопътен коловоз №6