ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ И ГРАЖДАНСКИ ОБЕКТИ

Промишлено строителство

Енергоинвест 2005  ЕООД осъществява  строителство и монтаж на монолитни и метални конструкции, промишлени и метални производствени сгради и халета.

Инженеринг на обекти  в областта на промишленото строителство, енергийното строителство, инженерната инфраструктура.

Гражданско строителство

  • еднофамилни къщи
  • много фамилни жилищни
  • административни и обществени сгради
  • складови стопанства

Осъществени проекти:

БИЛДКОМ ООДЖилищна сграда с гаражи и ограда - кв. Казански
гр. Стара Загора
БИЛДКОМ ООДЖилищна сграда с гаражи и подпорни стени - кв.Железник
гр. Стара Загора
„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАДИзпълнение на груб строеж от стоманобетон
„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД СМР по покривната конструкция на транспортьор 20 А,Б,В,Г
„ВИТО-95” ООДСМР на обект „Инженеринг за реконструкция на РСЦ Стара Загора”
„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАДКорекция на ерозирали участъци от банкети и откоси на обект:”Пътна връзка от ИОГ до гипсоотвал”
„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАДРемонт и възстановяване на мост над ЖП линия в района на Геоложка база, р-к „Трояново – 1”
Picturess 417
„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАДСМР по Пиемно здание в ЖПГара
„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАДРемонт на баластова конструкция на железопътен коловоз №6