РАЗКРОЙ И ЗАВАРЯВАНЕ НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ

Фирмата предлага разкрой и заваряване на метални изделия по предварително изготвени и предоставени чертежи и проекти от клиента

Осъществени проекти:

"БИЛДКОМ" ООДТоплоизолация на жилищна сграда - кв. Железник - гр. Стара Загора
"ЕНЕРГОИНВЕСТ 2005" ЕООДПроизводствена база - с. Хрищени
IMG_2130
„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАДБоядисване на кабелна естакада в участъка от склад № 3 до ЦДП – II-ро разширение в „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД
„ВИТО-95” ООДСМР на обект: „Многофункционален комплекс – магазини, офиси, жилища и подземни паркинги”, УПИ I 6093, кв. 80 в гр. Стара Загора
„ИЗОСТРОЙ” ООДИзграждане на система за отвеждане на водите от източната страна на северния водосборен канал и ШПС-3”
„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАДРемонт на участъци от заход към две електронни везни
„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАДРемонт на склад №1515, р-к „Трояново – 1”
„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАДРемонт на складова база на „ММИ”ЕАД – складове №1502; №1503; №1504-1505; №1510
„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАДРемонт хидроизолацията на покрива, санитарни помещения и назначения на участък РТНК-3, р-к „Трояново – 3”
IMG_2130
„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАДРемонт хидроизолацията на покрива, санитарни помещения и назначения на участък РТНК-3, р-к „Трояново – 3”
„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАДСаниране на стаи за персонала
„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАДИзграждане на помещения за персонал
-баня за ОСС жени част 700 MW;
- стая за бригада ППС част 700 MW;
- стая за ОСС-БПС-2 част 890 MW;
- стая и баня за ОСС-МВ;
- ХШО част 890 MW;
- шлосерна работилница част 890 MW;
- битова стая и баня кота 9 за дежурния персонал част 890 MW.